UncategorizedObowiązek informacyjny

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CoolCars – Warsztat Samochodowy ul.
Gałczyńskiego 22, 05-800 Pruszków, prowadzący działalność jako DOMOWE SMAKI ANNA KULA przy
ul. Piaskowa 9A 05-870 Błonie (adres e-mai: coolcars@vp.pl; numer telefonu: +48 698-690-785).
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie
zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych
oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu:
 przesyłania zamówionych informacji handlowych o produktach lub usługach firmy –
na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art.
10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, po czym zostaną
bezpowrotnie usunięte.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do zawarcia umowy.
Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Bezpłatnie umów wizytę…

Kontakt

Arkadiusz: 698-690-785
Anna - 692-435-823
Paweł: 660-218-509

Email: coolcars@vp.pl

Adres:
ul. Gałczyńskiego 16D
05-800 Pruszków
motointegrator
dobrymechanik